+977 1-4245171, info@fjanepal.com.np

रक्तदान कार्यक्रम

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा रक्त अभाव भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले २०७४ श्रावण ३२ मा आयोजना गरेको खुल्ला रक्तदान कार्यक्रमबाट संकलित ८१ पोईन्ट रगत नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई हस्तान्तरण गरियो ।